top of page

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за нас. Нашата политика на лични данни, не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на стоки и услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД.

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на много места в тази Политика за личните данни са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Център за съзидателно мислене Делфи  ЕООД обработва личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика за личните данни и не са изчерпателни.

Основни принципи при обработване на лични данни

Обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;

Обработваме лични данни за събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

Обработваните лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

Обработваните лични данни могат да се поддържат в актуален вид по всяко време като вземаме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“).

Обработваните от нас лични данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

Обработваните от нас лични данни се съхраняват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

 

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, с ЕИК 206899474, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. “Средец” 30. Ако имате въпроси поверителността в Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД или искате да се свържете с нас във връзка с въпрос, отнасящ се до защитата на лични данни, може да се свържете с наш служител по защита на личните данни на e-mail: info.eleyos@gmail.com

 

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна съобразно националното и европейското законодателство. Всяка промяна влиза в сила от момента на публикуването на настоящата страница.

 

Съветваме Ви често да проверявате нашия уеб сайт, за да видите последните промени. Политика ни за защита на личните данни няма да бъде променяна по начин, който да позволи по-слаба защита на личните данни на нашите клиенти и потребители без писменото им съгласие.

Какви лични данни обработваме

Събираме Вашите лични данни, за да е възможно да предоставяме стоките и услугите си, както и непрекъснато да ги подобряваме.

Ето видовете информация, която събираме:

Информация, която ни предоставяте: получаваме и съхраняваме всяка информация, която предоставяте във връзка с услугите на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД . Например: информация отнасяща се до търсения в платформата, направени от Вас поръчки, клиентския Ви профил, e-mail, телефон, адрес, запитвания, заявления за достъп до личната информация и т.н.

Автоматична информация: Автоматично получаваме и съхраняваме определени типове информация, когато използвате сайта на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, като например информация за Вашата употреба, включително взаимодействието Ви със съдържанието и услугите, достъпни чрез сайта. Подобно на много уебсайтове, използваме “бисквитки” и други уникални идентификатори и получаваме определени типове информация, когато Вашият уеб браузър или устройство има достъп до сайта. Например: адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на вашия компютър или друго устройство с интернет; e-mail и парола; информация за компютър, устройство и връзка, като например тип устройство и версия на приложение или тип на браузъра, типове и версии на приставки за браузъра, операционна система или настройка на часови зони; местоположението на вашето устройство или компютър; информация за взаимодействие със съдържание, като изтегляния на съдържание, потоци и подробности за възпроизвеждането, включително продължителност и брой едновременни потоци и изтегляния, както и данни за мрежата за качество на поточното предаване и изтегляне, включително информация за Вашия доставчик на интернет услуги; Показатели на устройството, например когато се използва дадено устройство, използване на приложението, данни за свързаност и всякакви грешки или неуспешни събития; Показателите за сайта (например, технически грешки, взаимодействията ви с функциите и съдържанието на услугата, предпочитанията за настройките и информацията за резервното копие, местоположението на вашето устройство с приложение, информация за качени изображения и файлове (напр. име на файл, дати, и местоположението на Вашите изображения)) и т.н.

Също така може да използваме идентификатори на устройства, “бисквитки” и други технологии на устройства, приложения и уеб страници, за да събираме информация за браузване, използване или друга техническа информация за целите на предотвратяването на измами.

Информация от други източници: може да получим информация за Вас от други източници като например: информация за доставка на стоките, закупени през сайта, информация за брой преглеждания на страницата.

Какво представляват „бисквитките“?

За да предоставяме услугите си и да Ви доставим успешно всеки от предлаганите на сайта продукти, ние използваме “бисквитки”. За повече информация относно “бисквитките” и как ги използваме, моля, прочетете нашата политика за използване на „бисквитки“.

На какво основание събираме и обработваме личните Ви данни

Събираме и обработваме личните Ви данни законосъобразно и съобразно настоящата Политика на лични данни.  Обработваме данни само когато сте дали изричното си съгласие за обработване на лични данни, или обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваша инициатива преди сключването на договор (за каквато стъпка се смята простото използване на сайта без да има необходимост да сте направили заявка за покупка). Обработването на данните е необходимо и за целите на легитимния ни интерес, а именно: когато без обработване на определен вид данни не бихме могли да предоставим услугите си и да сключим договор за покупко-продажба на всяка една от стоките на сайта, да подобряваме сайта и обслужването на клиентите ни и да носим стойност за нашите потребители. Така например събирането на информация за търсенията на сайта е наш законен интерес, защото това е основен метод за определяне на качеството на услугите ни и потребността на стоките ни.

Поради наличието на горните основания за събиране и обработване на лични данни, в случай че сметнете, че не желаете да предоставите на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД необходимите за сключване на Договор за покупко-продажба лични данни, то Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД ще е във фактическа невъзможност да Ви предостави стоки и услугите си.

Цели на обработване на личните данни

Обработваме Вашите лични данни с цел да предоставяме и подобряваме стоките и услугите на сайта. Тези цели включват:

Покупка и доставка на продукти и услуги - Използваме Вашата лична информация, за да поемаме и да боравим с поръчки, да доставяме продукти и услуги, да извършваме плащания и да комуникираме с Вас за поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти.

Предоставяне, отстраняване на неизправности и подобряване на услугите на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД - Използваме Вашите лични данни, за да предоставим функционалност, да анализираме производителността, да коригираме грешки и да подобрим използваемостта и ефективността на сайта.

Препоръки и персонализация - Използваме Вашите лични данни, за да препоръчваме функции, продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас, да идентифицирате предпочитанията си и да персонализирате своя опит в сайта.

Изпълнение на законоустановени задължения - В някои случаи имаме правно задължение да събираме и обработваме Вашите лични данни. Например обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Също така когато даден потребител закупи стока от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, съгласно законодателството за защита на потребителите, Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД е длъжно да осигури гаранция за стоката, ако към момента на предоставянето й тя е с дефект, който се прояви до две години след предоставянето й на потребителя. За да може да изпълни това задължение, Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД следва да обработи основните данни на потребителя (чрез които се установява правото да предяви рекламация), както и данните за съответния договор (чрез които се установява дали съответната стока е в гаранция).

Комуникираме с вас - Използваме Вашите лични данни, за да комуникираме с Вас във връзка със стоките и услугите, които предоставяме чрез различни канали (напр. по телефон, имейл, чат).

Предотвратяване на измами и кредитни рискове - Обработваме лична информация за предотвратяване и откриване на измами и злоупотреби с цел защита на сигурността на нашите клиенти.

Цели, за които търсим Вашето съгласие - Също така може да поискаме вашето съгласие да обработим Вашата лична информация за конкретна цел, която Ви съобщаваме. Когато сте съгласни да обработваме Вашата лична информация за определена цел, можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време и ние ще прекратим обработката на Вашите данни за тази цел. Ако обработването е необходимо за друга законосъобразна цел обаче, можем да продължим да ги обработваме.

Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

Информацията за нашите клиенти е важна част от нашия бизнес и ние не я продаваме на трети лица. Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД може сподели личната информация на клиентите (или част от нея) само както е описано по-долу и с трети лица, които спазват практики, които са поне толкова защитни, колкото описаните в тази Политика за личните данни.

Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД може да сподели лична информация на своите клиенти с трети лица, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД.

Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи лични данни лица са:

  • Доставчици на куриерски услуги;

  • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпват лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите;

  • Адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги;

  • Доставчици на хостинг услуги

Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД може да сподели лична информация на своите клиенти с банки и платежни институции. Във връзка с обслужването на плащания на потребителите, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД и съответната банка или платежна институция.

Трети лица във връзка с преобразуване (напр. сливане или вливане) или прехвърляне на предприятие. В случай на преобразуване на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите, администрирани от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.

Компетентни органи

 

Законодателството на Република България изисква от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

 

Какви методи прилагаме, за да е защитена личната Ви информация?

Работим усърдно, за да защитим сигурността на Вашата информация по време на предаването й, като използваме сертификат Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате.

Редом с горното поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции във връзка със събирането, съхранението и разкриването на личните Ви данни. Нашите процедури за сигурност означават, че понякога можем да поискаме доказателство за самоличност преди да ви разкрием лична информация.

Устройства, на които са складирани личните Ви данни, предлагат функции за защита, за да ги предпазят от неразрешен достъп и загуба на данни. Важно е да се защитавате срещу неоторизиран достъп до паролата и до компютрите и устройствата си. Не забравяйте да излезете от профила си, когато приключите с използването на споделен компютър.

Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 11 години, считано от прекратяване на последния негов договор, доколкото потребителят няма неплатени задължения към Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

  • са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД; или

  • съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея;

Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

 

Обща информация за правата на физическите лица

Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лица, които могат да бъдат идентифицирани от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД. Ако целите, за които Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца.

Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД уведомява съответните физически лица за техните права.

Ако Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В определени случаи Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица

В случай че Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

Действията, предприети от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатни за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Потребителите имат право на достъп до личните данни, отнасящи се до тях

Потребителите имат право да получат от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.

Коригиране на неточни или неактуални лични данни

В случай че личните данни, които се обработват от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, са неточни или неактуални, потребителите имат право да изискат от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД да ги коригира.

Изтриване на личните ми данни („Право да бъда забравен“)

Потребителите имат правото да поискат от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД изтриване на свързаните с тях лични данни в следните случаи:

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

• потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;

• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основава на законен интерес на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;

• личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно;

• личните данни трябва да бъдат изтрити от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

Ограничаване обработването на личните ми данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат правото да поискат от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:

• точността на личните данни се оспорва от потребителя, за срок, който позволява на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД да провери точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

• Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

• потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, в очакване на проверка дали законните основания на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД имат преимущество пред интересите на Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД.

Преносимост на личните ми данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат право да получат от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД личните данните, които са предоставени от тях, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД, доколкото:

• Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД обработва тези данни за целите на сключване или изпълнение на договор с потребителя, или въз основа на дадено съгласие от последния и обработването на съответните данни се извършва по автоматизиран начин.

Потребителите имат право да поискат от Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД да прехвърли личните им данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Възражение срещу обработването на лични данни

Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД обработва техните данни за защита на свои законни интереси. В определени случаи това право е безусловно и Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД винаги ще преустановява обработката на данни при направено възражение от потребителите. Това са случаите, при които Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД обработва лични данни за целите на директния маркетинг.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като: (а) уведоми потребителя, че ще преустанови обработката на неговите/нейни лични данни; или (б) мотивирано откаже да преустанови обработката на неговите/нейните лични данни, при наличие на законово основание за това.

Правото на достъп до личните Ви данни, коригирате, изтриване, ограничаване на обработването им и преносимостта им можете да осъществите тук.

Право на жалба до надзорен орган

Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Център за съзидателно мислене Делфи ЕООД нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg

След 25.05.2018 година потребителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) или наричан още „GDPR”.

bottom of page